debit-card-min

ΙΟΒΕ: 1,6 δισ. ευρώ ετησίως από την ενίσχυση των e-πληρωμών

debit-card-minΣημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης και περιορισμό της παραοικονομίας θα μπορούσε να επιφέρει η αύξηση της διείσδυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μελέτη του ΙΟΒε με τίτλο «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα», η οποία εκτιμά πως με αυτό τον τρόπο θα ήταν δυνατόν να εισρέει σε ετήσια βάση στα δημόσια ταμεία ένα επιπλέον ποσό έως και 1,6 δισ. ευρώ.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάσθηκε σήμερα, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η πολιτεία ως κίνητρα για τη στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο “πλαστικό χρήμα”, ενώ ποσοτικοποιεί το αντίκτυπο που θα είχαν στα δημόσια οικονομικά. Πάντως, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, εκτός από μία πολύτιμα “ανάσα” στα έσοδα του κράτους, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα είχε και άλλα οφέλη για την οικονομία.

Έτσι, ανάμεσα σε άλλα, θα μειωνόταν το κόστος διαχείρισης του χρήματος για τις επιχειρήσεις, θα διευκολύνονταν στις καθημερινές τους συναλλαγές νοικοκυριά και εταιρείες, ενώ θα ενισχυόταν η διαφάνεια. “Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως επίσης θα περιορίζονταν σε σημαντικό βαθμό οι στρεβλώσεις στην αγορά, αφού σήμερα ένας επιχειρηματίας ο οποίος φοροδιαφεύγει ουσιαστικά έχει σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους επαγγελματίες”, όπως σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής κ. Νίκος Βέττας.

Ουραγοί στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η καθιέρωση κινήτρων είναι απαραίτητη, από τη στιγμή που ο όγκος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επομένως, με κριτήριο την αξία των συναλλαγών ανά κάτοικο το 2013, η Ελλάδα βρισκόταν υψηλότερα μόνο από την Κροατία και τη Βουλγαρία, ενώ σε όρους αριθμού συναλλαγών ανά κάτοικο, η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην σχετική κατάταξη.

Η αλήθεια είναι πως, μέσα στο φετινό καλοκαίρι, η τραπεζική αργία, η υποχρεωτική αποδοχή καρτών πληρωμής και το ημερήσιο όριο στην ανάληψη από τα ΑΤΜ έδωσαν σημαντική ώθηση στη διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Τον Ιούλιο, η χρήση των καρτών πληρωμής για αγορές μέσω τερματικών POS υπερδιπλασιάστηκε. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση υποχώρησε με το άνοιγμα των υποκαταστημάτων των τραπεζών, ενώ και με την αύξηση που σημειώθηκε οι επιδόσεις της χώρας συνέχισαν να παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Αριθμός συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά κάτοικο (2013)

Κίνητρα για το “πλαστικό χρήμα”

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ περιλαμβάνονται προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου κάθε συναλλαγής ως προς τη δυνατότητα φοροδιαφυγής (χαμηλός, μέτριος και υψηλός κίνδυνος).

Μέτρα πολιτικής ανά τύπο συναλλαγών

Μέτρα πολιτικής Α: Χαμηλός κίνδυνος φοροδιαφυγής Β: Μέτριος κίνδυνος φοροδιαφυγής Γ: Υψηλός κίνδυνος φοροδιαφυγής
Κίνητρα Επιστροφή 1% της αξίας συναλλαγών Επιστροφή 5% της αξίας συναλλαγών
  • Επιστροφή 10% της αξίας συναλλαγών
  • Λοταρία μέσω των ΗΜΠ
Διοικητικά μέτρα Δυνατότητα χρήσης ΗΜΠ σε όλες τις ΥΚΩ (ταχυδρομεία, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) Υποχρεωτική διάθεση τερματικών POS Υποχρεωτική χρήση ΗΜΠ για συναλλαγές με αξία πάνω από €30

Συγκεκριμένα προτείνονται:
• Έκπτωση κατά 1% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS (κάρτες πληρωμής και ηλεκτρονικό χρήμα) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα από κλάδους με χαμηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Έκπτωση κατά 5% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS σε κλάδους μέτριου κινδύνου φοροδιαφυγής

• Έκπτωση κατά 10% της αξίας των συναλλαγών με ΗΜΠ μέσω τερματικών POS σε κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής

• Λοταρία για καταναλωτές που πραγματοποιούν συναλλαγές με ΗΜΠ σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Διάθεση τερματικών EFTPOS σε όλα τα καταστήματα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

• Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών, με επιδότηση για την εγκατάσταση τερματικών EFTPOS σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από €150 χιλ. που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με μέτριο και υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για συναλλαγές με αξία πάνω από €30 σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής
Όπως εκτιμάται από την μελέτη του ΙΟΒΕ, η κατάλληλη εφαρμογή των εξεταζόμενων μέτρων θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα του κράτους, εφόσον επιτευχθούν εφικτοί στόχοι για αύξηση της αξίας συναλλαγών. Στο κεντρικό σενάριο των προσομοιώσεων, το καθαρό δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 690 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής των μέτρων ενώ στο αισιόδοξο σενάριο προσεγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ.

 

Αναμενόμενο καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα (€ εκατ.) ανά σενάριο και μέτρο πολιτικής

 

Μέτρο πολιτικής

Κεντρικό

Αισιόδοξο

Έκπτωση 1%

248

610

Έκπτωση 5%

79

182

Έκπτωση 10%

90

183

Λοταρία

72

153

POS στις ΥΚΩ

2

5

POS στα μικρά καταστήματα

124

297

Απαγόρευση μετρητών

82

163

Σύνολο

696

1594

 

Συμπληρωματικά μέτρα
Η μελέτη προτείνει επίσης να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι πιθανές δημοσιονομικές και κοινωνικές επιδράσεις από τα εξής μέτρα:
• Αντικατάσταση της υποχρέωσης συλλογής έντυπων αποδείξεων με ισόποση υποχρέωση για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ΗΜΠ

• Υποχρεωτική πραγματοποίηση συναλλαγών με ΗΜΠ ίση με 10% του εισοδήματος για τα νοικοκυριά που λαμβάνουν μείωση του φόρου λόγω χαμηλού εισοδήματος (μέτρο που σχετικά πρόσφατα αντικατέστησε το αφορολόγητο όριο)

• Μείωση του φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης ΗΜΠ στις συναλλαγές τους με τελικούς πελάτες

• Συμμετοχή στη λοταρία και επιχειρήσεων που δέχονται συναλλαγές με ΗΜΠ

• Ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου του κράτους στη διείσδυση των ΗΜΠ:

• Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πίστωσης για τις εισπράξεις στα τελωνεία (ICISnet)

• Καθολική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

• Ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικού παραβόλου

• Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, στα πρότυπα του προγράμματος Τράπεζες σε Δράση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το οποίο προσφέρει χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε μαθητές Λυκείου.

 Δεν υπάρχουν σχόλια

Προσθέστε το δικό σας